Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja.

Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.


Terapiassa, työnohjauksessa ja työpajoissa tapahtuu juuri tätä: kuolemista vanhalle toimintamallille, jotta raikkaampi ja tuoreempi tapa toimia voi syntyä ja kehittyä. Vain siten syntyy ehyempi ja elävämpi elämä.

Terapiatalo Fenix on psykoterapia, seksuaali- ja pariterapia ja työnohjaus palveluja, sekä VitalDanza- ja Fenix Love-työpajoja tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen hyvinvointia, kukoistusta, elinvoimaa ja elämäniloa.


Terapiatalo Fenix

Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja. Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.

Lue lisää

Psykoterapia

Jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen. Ja jokainen pyrkii elämään elämänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn ja persoonallisuuden tarkastelua sekä uuden oivaltamista. Työnohjaus tarjoaa menetelmän, jonka avulla yksilöllä ja työyhteisöllä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä luovasti varmistaakseen toimintansa laatu.

Lue lisää