Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja.

Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.


Terapiassa, työnohjauksessa ja työpajoissa tapahtuu juuri tätä: kuolemista vanhalle toimintamallille, jotta raikkaampi ja tuoreempi tapa toimia voi syntyä ja kehittyä. Vain siten syntyy ehyempi ja elävämpi elämä.

Terapiatalo Fenix on psykoterapia, seksuaali- ja pariterapia ja työnohjaus palveluja, sekä VitalDanza- ja Fenix Love-työpajoja tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen hyvinvointia, kukoistusta, elinvoimaa ja elämäniloa.


Terapiatalo Fenix

Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja. Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.

Lue lisää

Psykoterapia

Jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen. Ja jokainen pyrkii elämään elämänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn ja persoonallisuuden tarkastelua sekä uuden oivaltamista. Työnohjaus tarjoaa menetelmän, jonka avulla yksilöllä ja työyhteisöllä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä luovasti varmistaakseen toimintansa laatu.

Lue lisää

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op
23.01. - 11.12.2020

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op on monipuolinen koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina. Seksuaaliterapeuttikoulutus on jatkokoulutus seksuaalineuvojakoulutuksen käyneille. Terapeuttikoulutuksessa syvennetään seksologian alan ammatillista osaamista sekä henkilökohtaista prosessia. Koulutus antaa valmiuksia käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä terapeuttisesti.


Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilaiset, joilla on korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä seksuaalineuvojakoulutuksen (30 op) opinnot suoritettuna. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet seksuaaliterapeuttina toimimiseen.

Lue lisää