Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja.

Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.


Terapiassa, työnohjauksessa ja työpajoissa tapahtuu juuri tätä: kuolemista vanhalle toimintamallille, jotta raikkaampi ja tuoreempi tapa toimia voi syntyä ja kehittyä. Vain siten syntyy ehyempi ja elävämpi elämä.

Terapiatalo Fenix on psykoterapia, seksuaali- ja pariterapia ja työnohjaus palveluja, sekä VitalDanza- ja Fenix Love-työpajoja tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen hyvinvointia, kukoistusta, elinvoimaa ja elämäniloa.


Terapiatalo Fenix

Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja. Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.

Lue lisää

Psykoterapia

Jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen. Ja jokainen pyrkii elämään elämänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn ja persoonallisuuden tarkastelua sekä uuden oivaltamista. Työnohjaus tarjoaa menetelmän, jonka avulla yksilöllä ja työyhteisöllä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä luovasti varmistaakseen toimintansa laatu.

Lue lisää

Seksuaalineuvojakoulutus 2021

Koulutus antaa valmiudet seksuaalineuvojana toimimiseen.Koulutuksen jälkeen osaat:
  • toteuttaa seksuaalineuvontaa osana omaa työtäsi.
  • määritellä keskeisiä seksologiaan liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä.
  • luoda turvallisen, myötätuntoisen ja hyväksyvän tilan seksuaalisuuteen liittyvien teemojen puheeksiottoon ja osaat myös itse ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, ongelmia ja teemoja.
  • antaa ohjeita, neuvoja ja tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista ja etsiä tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa lisää tietoa asioista.
  • toteuttaa seksuaalineuvontaan liittyvän 2-5 kertaa seksuaalineuvontaprosessin, johon sisältyy aloitus-, työskentely- ja lopetusvaihe.
  • arvioida asiakkaan tilannetta ja omaa osaamistasi niin, että pystyt ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin seksuaaliterapiaan, lääkäriin, psykoterapiaan tai muulle alan asiantuntijalle.
  • tietoisesti kohdata ja tarkastella omia ajatuksiasi ja tunteitasi seksuaalisuuteen liittyen, mikä edesauttaa työskentelemään ammatillisesti asiakkaan kanssa.
Seksuaalineuvojakoulutus (30 op) | Joensuu | kesäyliopisto

  • Aika ja paikka: 28.4.2021–8.4.2022 klo 9–16 (yht. 22 koulutuspäivää ja lisäksi pienryhmätapaamisia), Joensuu
Lue lisää

Seksuaalineuvojakoulutus (30 op) | Jyväskylä | kesäyliopisto

  • Aika ja paikka: 18.2.2021 - 21.1.2022 | Jyväskylä
Lue lisää

Seksuaalineuvojakoulutus (30 op) | Lahti  | kesäyliopisto

  • Aika ja paikka: helmikuu 2021 - helmikuu 2022 | Lahti
Lue lisää