EMDR-menetelmä


EMDR-menetelmä Sensorimotorinen menetelmä Kriisi- ja traumapsykoterapia Seksuaalitraumaterapia

EMDR-menetelmä (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR -menetelmän on nopeutetun informaation prosessointimalli, jossa käytetään hyväksi silmänliikkeiden aikaansaamia aivoprosesseja. Tavoitteena on traumatapahtuman aikana lukkiutuneiden havaintojen ja muistojen työstäminen ja yhteen liittäminen.

Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa toipumista tuoreesta yksittäisestä traumaattisesta tapahtumasta, nopeuttaa ratkaisemattomien menneiden tapahtumien läpityöskentelyä sekä helpottaa uskomusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhdistymistä kokonaisuudeksi, vähentää emotionaalista stressiä, tunkeutuvia ajatuksia, ”flashbackeja” ja painajaisia.

EMDR-yhdistys - Suomi EMDR Institute