Leena Piikoski, ent Hattunen

Etsitkö kokenutta ja laaja-alaista osaamista omaavaa terapeuttia? Minulla on kokemusta yleisimpien psykoterapiassa käsiteltävien asioiden kohtaamisesta. Olen erikoistunut kriisien ja traumojen kohtaamiseen sekä seksuaalisuuteen ja sukupuolen kokemukseen liittyvien kysymysten käsittelyyn.


Olen hyvin aktiivinen ja herkällä korvalla vuorovaikutuksessa oleva terapeutti. Pyrin luomaan herkän ja samalla vahvan vuorovaikutustilanteen asiakkaan kanssa, jotta terapeuttisilla prosesseilla on mahdollisuus kehittyä siihen suuntaan mikä on asiakkaan kanssa parasta juuri siinä nimenomaisessa hetkessä. Käytän paljon psykofyysistä lähestymistapaa, jossa keskustelun lisäksi tehdään erilaisia keho- ja hengityskeskeisiä harjoituksia.

Ammatillinen taustani nojaa psykiatriseen sairaanhoitoon. Minulla on kokemusta psykiatrisesta sairaalatyöstä, kriisipäivystyksestä ja psykiatrian poliklinikaltakin. Pisin kokemus on kuitenkin omasta vastaanottotyöstä, sillä olen pitänyt omaa vastaanottoa Helsingissä vuodesta 2006-2018 ja nyt pidän vastaanottoa Joensuussa. Koska olen hyvin kiinnostunut ihmisenä olemisesta ja sen haasteista ja monimuotoisuudesta, olen opiskellut hyvin laaja-alaisesti erilaisia terapeuttisia teorioita. Kognitiivisen psykoterapian toisen ja kolmannen polven teoriat, kuten skeematerapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä mindfullnes ja myötätuntoon suuntautunut terapia ovat lähellä sydäntäni. Tämän lisäksi olen opiskellut erilaisia vakavan trauman hoitoon liittyviä teorioita ja menetelmiä, sekä seksuaaliterapiaa, seksologiaa ja tunneksekseistä pariterapiaa. Olen myös työnohjaaja ja viitekehyksenä on sekä yhteisödynaaminen työnohjaus että johdon työnohjaus.

Mitä istunnollani tehdään

Pääasiassa istunnollani keskustellaan. Toisinaan siellä tehdään erilaisia hengitysharjoituksia, rentoudutaan, tai tehdään muita kehokeskeisiä trauman työstämiseen tähtääviä harjoituksia. Joskus piirretään, maalataan tai kirjoitetaan. Toisinaan liikutaan tai kävellään. Aina kuitenkin ollaan vuorovaikutuksessa ja kontaktissa yhdessä ja joskus tutkaillaan sitä vuorovaikutuksessa oloa. Annan myös toisinaan kotitehtäviä, erityisesti tehtäviä jotka liittyvät kirjoittamiseen, piirtämiseen, maalaamiseen tai muihin niinsanottuihin taitovalmennuksiin.

Leena Piikoski, ent. Hattunen

  • Psykoterapeutti
  • Kriisi- ja traumapsykoterapia
  • Kognitiivinen psykoterapia
  • Kliininen seksologi, Specialist in Clinical Sexology
  • Seksuaaliterapeutti vaativa erityistaso
  • Työnohjaaja