Pariterapian kohteena on parisuhde

Terapiassa tarkastellaan kahden ihmisen välille syntyneen vuorovaikutuksen tilaa ja sitä kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita ja tarpeita. Terapiassa haetaan kosketusta yksilöiden omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin. Useimmiten parisuhdevaikeuksien taustalla ovat yksilöiden varhaisemmat kokemukset, jotka liittyvät hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemiseen.


Pariterapian tavoitteena on luoda kestäviä toimintamalleja parisuhteen arkipäivään. Terapia auttaa paria ymmärtämään uudella tavalla keskinäistä vuorovaikutustaan. Lisäksi se auttaa luomaan uusia, toimivia malleja keskinäiselle kanssakäymiselle ja näin luo uutta perustaa toimivalle parisuhteelle. Todellista muutosta saavutetaan vain, jos puolisot ovat motivoituneita itse näkemään vaivaa suhteensa ongelmien ratkaisemiseksi ja uusien näkökulmien etsimiseksi sekä uudenlaisten toimintatapojen kokeilemiseksi parisuhteessaan.

Pariterapia kestää 5 – 20 istuntoa ja istunnot tapahtuvat kahden – neljän viikon välein. Kriisi-istunnot viikoittain. Paria tavataan myös yksilöistunnoissa.