Elinvoimaa ja elämänvoimaa

Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessa olevaa elinvoimaa ja elämänvoimaa, jonka turvin voi voimaannuttaa ja ravita itseään ja suhdettaan. Tasapainoinen ja eheä seksuaalisuus näyttäytyy elävänä perusvireenä ja kykynä olla kontaktissa omaan itseen ja muihin ihmisiin. Epätasapainossa ollessaan seksuaalisuus näyttäytyy hengettömyytenä, kylmyytenä, välinpitämättömyytenä, ahdistuneisuutena, jäykkyytenä, aggressiivisuutena tai pyrkimyksenä hallita muita ihmisiä. Ihminen ei ole silloin yhteydessä omaan elinvoimaiseen eroottiseen itseen.


Seksuaalisuuden äärellä ihminen on kaikkein paljaimmillaan ja samalla haavoittuvimmillaan. Seksuaalisuudessa kohtaamme itsemme ja toisemme syvimpien kysymysten äärellä. Juuri sen vuoksi sekä yksilön, että parisuhteen keskeneräiset ja kohtaamattomat kysymykset näyttäytyvät erilaisina seksuaalisuuteen liittyvinä ongelmina.

 

Herkimmin ongelmat näyttäytyvät erilaisina haluun liittyviä kysymyksiä. Parisuhteessa halut saattavat näyttäytyä eriparisina, erisuuntaisina tai eritahtisina. Toisinaan halua on liikaa ja toisinaan liian vähän. Joskus haluaisi haluta, mutta halua vain ei synny. Oman halun idean tavoittaminen voi olla vaikeaa erityisesti silloin kun oman näköinen seksuaalisuus ja sen halu eivät ole koskaan tulleet nähdyiksi oikein omana itsenään. Haluttomuuden taustalla on hyvin usein erilaista näkymättömyyttä tai hyvin kapea ja yksipuolinen käsitys seksuaalisuudesta: ajattelemme seksuaalisuuden olevan pelkkää seksiä ja seksinkin pelkkää yhdyntää. Seksistä voi tulla myös riippuvaiseksi. Riippuvainen on oppinut käyttämään seksiä erilaisten tarpeiden ja tunteiden korvikkeena tai tyynnyttäjänä. Silloin elävä seksuaalisuus ei ole enää yhteyden luomisen ja siitä syntyvän kohtaavan hyvinvoinnin palveluksessa.

Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyy paljon erilaisia epävarmuuden, riittämättämyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Liiallinen kiltteys johtaa rajattomiin ja itseä vahingoittaviin seksikokemuksiin. Toisinaan on vaikea sietää toisen ihmisen läheisyyttä ja seksi jähmettyy ja kangistuu kapeisiin kaavoihinsa. Sitoutumisvaikeuksien edessä kumppania kohdellaan alempiarvoisena, kuin vierasesinettä ja pettämisen kynnys on matala. Toisinaan kysymykset liittyvät omaan seksuaaliseen identiteettiin sekä seksuaalisuuden ilmaisemiseen. Joskus ongelmat näyttäytyvät vaikeutena kiihottua, saada erektio taikka orgasmi. Myös yhdyntäkivut ovat yleisiä.

Aikuisen ihmisen seksuaalisuuteen vaikuttaa varhaiset ihmissuhteet; kuten kiintymys, läheisyys ja turvallisuus. Erilaiset laiminlyönnit, hylkäämiset ja väkivallan kokemukset jättäväet herkästi syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat aktivoituvat useimmiten läheisessä ihmissuhteessa juuri seksin äärellä.  

Terapian avulla on mahdollista avata muistojen kabinetteja. Ahdistavat muistot pyritään kohtaamaan varovasti, kuin silkkihansikkain, etteivät ne pelästyisi ja pakenisi kuoreensa. Kohtaamisen tavoitteena on saattaa ihminen takaisin oman elivoimaisen ja eroottisen itsensä äärelle.

 

Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan voimavaroja, luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. Terapiassa asiakasta autetaan tulemaan omaksi tasapainoiseksi, eheäksi, elinvoimaiseksi ja voimaantuneeksi itsekseen.

Tyypillisimmillään seksuaaliterapia kestää 10 kerrasta pariin vuoteen ja istunnot voivat olla joko viikoittain tai harvemmin.

Seksuaaliterapian aikana terapeutti ja asiakas eivät koskettele toisiaan eroottisesti eikä terapiassa harrasteta seksiä.