Seksuaalitraumaterapia


EMDR-menetelmä Sensorimotorinen menetelmä Kriisi- ja traumapsykoterapia Seksuaalitraumaterapia

Terapiatalo Fenix on erikoistunut seksuaalisten traumaattisten kokemusten kohtaamiseen.

Seksiin liittyvät ongelmat eivät synny tyhjiössä. Kun ikävät tai traumaattiset kokemukset ovat jääneet käsittelemättä, ne saattavat jäädä mieleen ja kehoon elämään omaa elämäänsä jopa vuosikausiksi. Varhainen psyykkinen trauma saa alkunsa lapsuudessa. Silloin kyseessä on useimmiten turvaa vaille jäämisen kokemus. Myös väkivallan näkeminen ja turvattomassa, epävakaassa, kylmässä tai yliseksualisoituneessa ilmapiirissä kasvaminen voi vaurioittaa ihmisen psyykkistä minäkuvaa. Koulukiusaaminen sekä itseä vahingoittava kiltteys ja rajattomuus voivat johtaa tilanteisiin joihin ei oikeasti olisi halunnut suostua. Näillä kokemuksilla voi olla kielteinen vaikutus myöhempään psyykkiseen kehitykseen ja selviytymiseen aikuisena. Ikävät ja käsittelemättömät kokemukset näkyvät seksiin liittyvänä rajattomuutena, haluttomuutena, ahdistuksena, vastenmielisyytenä, riippuvuutena, vaikeutena sitoutua tai sietää läheisyyttä ja tarvitsevuutta.

Seksuaalitraumaterapiassa asiakasta autetaan ja tuetaan käsittelemään traumaattinen kokemus sen vaikutusten purkamiseksi. Terapiassa käsitellään kognitiivisia muistoja, tunteita, uskomuksia ja kehon reaktioita. Prosessin tavoitteena on kokonaisvaltaisesti ehyempi ja elävämpi elämä. Voimaanuttavien valintojen sekä selkeiden rajojen avulla on mahdollista nautia omasta ainutlaatuisesta seksuaalisuudesta; siitä elävästä ja elinvoimaisesta naisesta ja miehestä kuka oikeasti on. 

Seksuaalitraumaterapia on yksilöterapiaa. Istunnot tapahtuvat yleisimmin kerran viikossa harventuen prosessointivaiheen jälkeen.

Seksuaalitraumaterapian työskentelymenetelminä ovat EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), sekä Sensomotorinen kehopsykoterapiamenetelmä.