Sensomotorinen menetelmä


EMDR-menetelmä Sensorimotorinen menetelmä Kriisi- ja traumapsykoterapia Seksuaalitraumaterapia

Jopa yksittäisen traumaattisen tapahtuman jälkeen kehon ja mielen toiminta voivat muuttua voimakkaalla tavalla. Kun ihminen traumatisoituu, emotionaalisia tunnetason ja fyysisiä kehon reaktioita ei ole prosessoitu. Tästä seuraa se, että traumatisoitunut henkilö kokee yhä samanlaisia aistimuksia ja reaktioita kuin trauman tapahtumahetkellä, vaikka uhka on kaukana menneisyydessä. Ihminen voi joko lamaantua ja jähmettyä liikkumattomaksi tai kokea jatkuvaa ylivireystilaa tai tilat vaihtelevat. Trauma vaikuttaa syvästi kehoon ja monet traumatisoituneiden ihmisten oireet ovat somaattisia eli ruumiillisia.

Sensomotorisen kehopsykoterapiamenetelmän avulla voidaan tunnistaa ja työstää traumatisoituneille tyypillisiä särkyneitä somaattisia malleja, häiriintynyttä kognitiivista ja emotionaalista prosessointia ja rikkoutunutta minätietoisuutta. Menetelmän avulla pyritään traumaperäisen kehollisen aktivoitumisen etsimiseen, nimeämiseen ja turvalliseen tutkimiseen sekä uusien taitojen luomiseen ja kehotietoisuuden palauttamiseen.

Sensomotorinen kehopsykoterapiamenetelmä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan riittävät resurssit, jotta työskentely on mahdollista. Seuraavaksi työskennellään itse traumaattisen muiston kanssa. Kolmannessa vaiheessa tuetaan integroitumista ja suunnataan katse tulevaisuuteen rohkaisemalla ja tukemalla löytämään uusia elävämpiä ja toimivampia toimintamalleja.

Sensomotorinen psykoterapia voidaan helposti ja tehokkaasti liittää myös EMDR-fokusoituun hoitoon

http://www.sensorimotorpsychotherapy.org/
http://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/