Terapiatalo Fenix

Terapiatalo Fenix tuottaa terapia-, työnohjaus ja koulutuspalveluja. Toiminnan perustana on holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen ja samalla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus.


Kehollisuus on olemassaoloa kehon prosesseina ja toimintana. Tajunnallisuus on olemassaoloa merkityskokemuksen erilaisina laatuina ja asteina. Tajunnallisuus on psyykkistä ja henkistä, sekä tietoista ja tiedostamatonta toimintaa. Psyykkistä kokemuksellisuutta ovat mm. perusvirittyneisyys ja erilaiset tunteet. Henkisyydellä tarkoitetaan korkeampiasteista tajunnallisuutta, johon liittyvät mm. arvot, vastuullisuus itsestä ja toisesta, hyvyys, rakkaus, kauneus ja eettisyys. Situationaalisuus on olemassaoloa suhteessa elämäntilanteeseen. Situaatio eli elämäntilanne on kaikkea sitä mihin kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suhteessa.

Kaikki kolme olemassaolon muotoa muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Tästä seurauksena on ihmisen ainutlaatuisuus ja yksilöllinen kokonaisuus.Terapiatalo Fenix pyrkii tukemaan kaikella toiminnallaan ihmisen holistisuutta.


Leena Piikoski, ent. Hattunen

  • Psykoterapeutti
  • Kriisi- ja traumapsykoterapia
  • Kognitiivinen psykoterapia
  • Kliininen seksologi, Specialist in Clinical Sexology
  • Seksuaaliterapeutti vaativa erityistaso
  • Työnohjaaja