Kriisi- ja traumapsykoterapiassa


EMDR-menetelmä Sensorimotorinen menetelmä Kriisi- ja traumapsykoterapia Seksuaalitraumaterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapiassa painotus on sekä akuuttien kriisien, traumaperäisen stressihäiriön, että vakavan traumatisoitumisen hoidossa.

Jokainen kohtaa elämässään erilaisia kriisejä. Kriisit voivat olla kehityskriisejä, jotka liittyvät psykososiaaliseen kehitykseen, tai elämäntilannekriisejä, jotka ovat emotionaalisesti kuormittavia elämäntapahtumia. Näitä voivat olla äkillinen sairastuminen, ero, läheisen äkillinen kuolema tai irtisanominen.