Uuden oivaltamista

Työnohjaus on oman työn ja persoonallisuuden tarkastelua sekä uuden oivaltamista. Työnohjaus tarjoaa menetelmän, jonka avulla yksilöllä ja työyhteisöllä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä luovasti varmistaakseen toimintansa laatu.


Työnohjauksessa on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen sekä työnilon ja työintohimon aktivoimiseen. Työnohjaus voi tapahtua joko yksilö-, ryhmä-, tai yhteisöllisenä työohjauksena.

Yhteisöllinen työnohjaus

Yhteisöllisen työnohjauksen tarkastelun kohteena on yhteisön perustehtävän, rakenteiden, johtajuuden ja tunneilmaston tutkiminen.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaukseen voivat osallistua esimerkiksi samaa työtä tekevät ihmiset eri osastoilta tai eri yksiköistä. Silloin tarkastelun lähtökohtana voi olla muun muassa omien reaktio- ja toimintatapojen tutkiminen työssä ja työyhteisössä.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on ohjattavan omien tavoitteiden tukemista niin, että hän pääsee omassa kehityksessään syvemmän ymmärryksen tasolle.Yksilötyönohjaus tukee erityisesti esimiesten, projektityöntekijöiden ja erilaisten yhdistysten toiminnanjohtajien ja työntekijöiden työtä. Yksilötyönohjaus sopii myös työntekijälle, jolla on yhteisössä erilainen perustehtävä suhteessa muuhun yhteisöön, tai työntekijä muuten tuntee tarvitsevansa yksilöllistä tukea jotta kehittyisi täyteen kukoistukseen itsessään.

Työnohjaus seksuaalineuvojille ja seksuaaliterapeuteille

Työnohjaus seksuaalineuvojille, seksuaaliterapeuteille sekä alan opiskelijoille työn ja opiskelun tueksi.